Logo Classic at Home

Kristina Borbat

FlagSlovakia, Bratislava Bratislavský Kraj NotePiano

The public voting is currently closed.

Biography

If you liked my performance, please support me I would be very grateful if you would support me with a donation that will count towards my participation fee. I would very much like to take part, but this fee is so expensive for me.

Kristina Borbat (*2002)

 Je mimoriadne talentovanou a disponovanou klaviristkou ovenčenou mnohými úspechmi a oceneniami na interpretačných súťažiach. Narodila sa v meste Šostka, na jednom z najvýchodnejších cípov Ukrajiny. Pochádza z hudobníckej rodiny – matka je učiteľkou klavíra na ZUŠ, otec sólistom vojenského orchestra, brat absolvoval hru na trúbke na Ukrajinskej národnej hudobnej akadémii P. I. Čajkovského. Jej prvé kroky v hre na klavíri niekoľko rokov formovala jej matka na ZUŠ v Šostke. Od 11 rokov začala študovať na Kyjevskej špeciálnej hudobnej škole M. V. Lysenka pri Ukrajinskej Národnej hudobnej akadémii P. I. Čajkovského. Od roku 2019 sa rozhodla pre štúdium na VŠMU v Bratislave, kde bola prijatá do triedy doc. Františka Perglera.

 Napriek mladému veku má za sebou mnohé umelecké úspechy, ako napr. sólistické účinkovanie s komorným orchestrom "Renesanсia" na festivale "Poliska Rapsodia",  účinkovanie na slávnostnom koncerte pred druhým prezidentom Ukrajiny Leonidom Kučmom (2012), či účinkovanie na festivale ukrajinskej a poľskej hudby na pamiatku Fryderyka Chopina v Dnipropetrovsku (2014).

 S úspechom sa zúčastnila národných a medzinárodných súťaži a stala sa laureátkouv iacerých z nich:

  Medzinárodná súťaž mladých klaviristov Sviatoslava Richtera, Žitomir, Ukrajina, 2010 – špeciálna cena udelená klaviristovi s "veľkou umeleckou perspektívou"

  IX. International Competitions for Young Pianists in Memory of Vladimir Horowitz Debut, Kyjev, 2011

  I. Medzinárodná klavírna súťaž Genricha Nejgauza, Kirovograd, Ukrajina, 2011 – 2. cena

  X. Národnáhudobnásúťaž P. I. Čajkovského, Kamianka,Ukrajina, 2012 - 1. cena

  Národná súťaž klasickej hudby "Horizonty klasiky", Kyjev, 2016- 1. cena, 2017– 1 . cena

 Ako študentka VŠMU získala nasledovné ocenenia:

  1. cena na medzinárodnej interpretačnej súťaži "Art without limits", ktorá sa vroku 2020 počas mimoriadnej pandemickej situácie organizovala dištančnou formou.

  1. cena na Medzinárodnej interpretačnej súťaži „Talents for 21st century“, Varna (Bulharsko), (2021)

  1. cena na Medzinárodnej interpretačnej súťaži „Alpin Triglav 2021“ (Slovinsko)

  2. cena na International Edvard Grieg Competition Ukraine (2021)

  1. cena na Universe Mega Fest – interpretačnej súťaži (sólová kategória)

See all videos

Participant's status: On the way
Kristina Borbat

Go back